הצהרת פרטיות - אדוויזי

תוכן עניינים

 1. אדוויזי מעריכה את פרטיותך ועל כן ניסחנו את מדיניות פרטיות זו על מנת להבהיר לך:

  • איזה מידע אנו אוספים ושומרים.
  • כיצד אנו משתמשים במידע.
  • הזכויות הקשורות למידע.

  בשימושך באתר הנך מסכים למדיניות הפרטיות כפי שמובאים במסמך זה.

   

  הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש באתר (כהגדרתו בתנאי השימוש המופיעים בקישור https://advizy.me/advizy-terms-of-use ("תנאי השימוש") ו/או בשירותים המוצעים ו/או הניתנים באתר ("שירותי האתר"). תנאי השימוש חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

  בשימוש באתר ו/או בשירותי האתר ו/או גישה לאתר הינך מביע את הסכמתך כי קראת וקיבלת על עצמך את התנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו וכי אתה מבין ומסכים שאדוויזי ("החברה") יאסוף מידע אישי שלך ויעשה בו שימוש.

   

  מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפניה היא לגברים ולנשים כאחד.

   

  מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת כאן, להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של החברה יכול שתשתנה מעת לעת. תאריך העדכון האחרון מופיע בראש עמוד זה.

  1. איסוף מידע

   1. בעת שימוש באתר נאסף מידע אודותיך ו\או העסק שלך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לקבלת משתמש. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והפעולות שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.
   2. בכדי להשתמש בחלק מהפעולות הניתנות לביצוע באמצעות האתר בנוחות וביעילות, ייתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך ("המידע האישי"). כמו כן ייתכן ותידרש לספק לחברה מידע אודות בית העסק, לרבות שם העסק, סוגו, כתובתו וכדומה. נבהיר, כי אינך מחויב על פי דין למסור את המידע האישי כאמור, וכי מסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי.
   3. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך, כחלק מתהליך הרישום לאתר, המידע האישי המועבר על ידיך בזמן השימוש באתר הן אודותיך והן אודות צדדים שלישיים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש או מבצע פעולות באתר.
   4. אם תספק לחברה מידע אישי על צד שלישי, אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) ניתנה לך הסכמתו המפורשת של אותו צד שלישי למסור פרטים אלה לחברה; (2) אדם זה נתן הסכמה מפורשת לחברה לאסוף, לעבד, להשתמש ולאחסן מידע כאמור במדיניות פרטיות זו וכן בכל הסכם שנכרת בינך ובין החברה. כאשר החברה מקבלת מידע או נתונים באופן המפורט בסעיף זה, היא משתמשת ומעבדת מידע זה בהתאם להוראותיך, ולא תשתמש במידע זה מחוץ להיקף הפעולה כמפורט במסמך זה, אלא אם תידרש לכך על פי דין.
  2. שימוש בחומר שיווקי ופרסומי

   1. אם הסכמת במפורש לקבל חומר שיווקי או מידע תפעולי אחר מהחברה, תוכל בכל שלב להפסיק לקבל מידע כאמור על ידי משלוח דוא"ל לכתובת [email protected], או לחיצה על הקישור הרלוונטי, המופיע בכל הודעה של החברה המכילה חומר שיווקי.
  3. כללי

   1. החברה מתעדת באופן אוטומטי את המידע שנקלט מן הדפדפן/מחשב/טלפון סלולארי שברשותך ו/או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה-IP שלך, וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה. ראה להלן לעניין השימוש ב-Cookies.
   2. החברה משתמשת במידע שנאסף אודותיך כדי להציג לך נתונים, לנטר את השימוש שלך באתר, לשפר שירותים קיימים ו\או להציע שירותים חדשים, כדי לזהות שימושים לא נאותים, לאכוף את תנאי השימוש, לצורך ניתוח סטטיסטי של המידע ולצורך דיוור וקשר עם לקוחות. עצם הרישום לאתר ושרותיו, ובעצם השימוש בו הנך מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע זה.
   3. אם אינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
   4. החברה תהא רשאית להשתמש בכל מידע שנאסף אודות המשתמש עקב השימוש בשירותי האתר לצורך שיפורו ופיתוח של האתר, פיתוח שירותים נוספים ו/או חדשים, לרבות איסוף וניתוח מידע סטטיסטי.
   5. אם תשתמש בשירותים של החברה הכוללים קישור או העברה או שיתוף עם פלטפורמות של צדדים שלישיים, אתה מתחייב לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי.
   6. בכפוף להסכמתך המפורשת החברה עשויה להשתמש במידע לצרכים שיווקיים ולשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי ("חומר שיווקי") אליך ו/או אל בית העסק לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS, או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאך וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש.
   7. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי.
  4. מאגר מידע

   1. על מנת לעיין במידע השמור על אודותייך, תדרש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ולבקש עיון במידע, לצורך כך תדרש לספק לאדוייזי מידע המאפשר את זיהויך כבעל המידע.
   2. באם אתה מאמין כי מידע מסוים שנשמר על אודותייך אינו נכון, ניתן לבקש לתקן את המידע על ידי פניה בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected].
   3. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, וזאת אלא אם החברה נדרשת לשמור את המידע על פי חוק.
   4. החברה מיישמת באתריה ובשרתיה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהפלטפורמה תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בה.
   5. כדי למנוע גישה לא מורשית למידע ולנתוני החברה, ועל מנת לשמור על המידע ולהבטיח את השימוש המורשה בו, האתר והמידע מאוחסנים בשרתים סבירים ומתאימים לשמירת ולאבטחת המידע. החברה מגבילה את הגישה למידע אישי ולמידע סודי כך שגישה כאמור תינתן רק לעובדים שמידע זה נחוץ להם לצורך תפעול האתר. עם זאת, בשל מגבלות טכנולוגיות, החברה אינה מתחייבת כי המידע האישי שלך, וכל מידע אחר המועבר באופן אלקטרוני, יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
   6. אבטחת המידע שלך חשובה לחברה. כאשר אתה מזין מידע אישי או רגיש באתר, החברה מצפינה מידע זה באמצעות טכנולוגיית הצפנה מאובטחת (SSL).
   7. עזור לנו לשמור על פרטיותך – אין לגלות או לחלוק עם כל צד שלישי את הסיסמה שבה אתה משתמש לצורך גישה לאתר, ויש להחליפה לעיתים קרובות. בכל פעם כשאתה מסיים לעשות שימוש באתר, מומלץ להתנתק מהאתר, כדי שאף גורם בלתי מורשה לא יוכל להשתמש באתר בשמך.
   8. גם אם תסיים את השימוש באתר, אדוייזי תשמור מידע שמסרת בעת הרשמה ושימוש באתר כדי לאפשר לך לגשת למידע אודותיך, לפעול בהתאם לדין החל, לפתור סכסוכים ו/או לאכוף את ההסכמים בינך ובין החברה. אם המידע האישי שלך משתנה, או אם אינך מעוניין עוד להשתמש בפלטפורמה או לגשת לאתר, תוכל לתקן, לעדכן, למחוק או להשבית את המידע אודותיך כפי שמפורט במסמך זה. עם זאת, טרם שהחברה תוכל לספק לך מידע או לתקן כל אי-דיוקים כאמור, החברה עשויה לבקש ממך לאמת את זהותך ולספק פרטים נוספים שיעזרו לה למלא את בקשתך. עם זאת, שים לב: (1) ייתכן שיחולו עיכובים טכנולוגיים במחיקת מידע זה מהשרתים ומהאחסון; (2) מידע אגרגטיבי ו/או בלתי מזוהה והשימוש בו ימשך כמפורט במדיניות פרטיות זו; (3) במידת הצורך, החברה רשאית לשמור מידע על מנת לעמוד בהתחייבויותיה המשפטיות, המיסויות או החשבונאיות, לפתור סכסוכים, לנהל סיכוני אבטחה או לאכוף את הסכימה. בהתאם, אף אם תפסיק להשתמש ברישיון הניתן לך על ידי החברה, ישמר מידע על מנת לעמוד בהתחייבויות החברה כאמור, וכדי לאפשר לך לגשת למסמכים הנוגעים לך בכל עת.
   9. המידע שהחברה אוספת נשמר במאגר המידע ובשרתים שונים, ייתכן גם מחוץ לישראל, לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן.
  5. גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים

   1. החברה תהא רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לרבות נתונים אודות מקום הימצאך בעת השימוש בפלטפורמה, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:

    1. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לצרכי אבטחת מידע ולשם ביצוע פעולות בפלטפורמה. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה.
    2. החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.
    3. במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך בפלטפורמה מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
    4. העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים הסולקים עבור החברה.
   2. במסגרת שימוש באתר ובשירותיו השונים, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. החברה אינה אחראית על מדיניות הפרטיות באותם אתרים, וממליצים לך לבדוק בעצמך את אותה מדיניות פרטיות, בכל מקרה ובכל אתר.
   3. אדוייזי עשוי להשתמש בצדדים שלישיים לצורך מתן שירותים, לרבות צדדים שלישיים המאפשרים הרשמה לאתר כגון Facebook וכן שירותים סטטיסטיים כמו Google Analytics אשר לחלקם מדיניות פרטיות שונה ממדיניות זו. לצורך כך, הנך נדרש לעיין במדיניות הפרטיות של שירותים אלה מעת לעת, ולבדוק את הסכמתך להם.
   4. החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך ואודות בית העסק על ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.
  6. Cookies

   1. “Cookie” הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באתר וכאשר אתה מבקר באתרים אחרים.
   2. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מאפשר לחברה ל"השתיל" Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיה.
   3. באמצעות Cookies, עשוי להתפרסם מידע אודות החברה או אודות צדדים שלישיים באתרים שונים בהם תגלוש (״ספקי צד שלישי״). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך והחברה עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.
   4. אם אתה מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה- Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה בשימושך בפלטפורמה ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.

   

  אם אתה חש כי פרטיותך נפגעת, אנא צור קשר בכתובת [email protected] ואנו נבחן את הנושא.

מדריך ליצירת שיתופי פעולה עסקיים
המדריך ליצירת שיתופי פעולה מוצלחים

גלו את הסודות ליצירת שיתופי פעולה מוצלחים

הורידו בחינם את המדריך לבניית שיתופי פעולה רווחיים!

מה תרצה/י לשאול?

לפני שאתם שולחים שאלה חדשה, מומלץ לבצע חיפוש בעמוד זה. אולי כבר שאלו לפניכם ותוכלו למצוא תשובה מיידית.